Indigo, Moj indigo-kristalni svijet

Tranzicija indiga u kristal

Ka-huna

IKE – Naše ideje stvaraju našu stvarnost. Svijet je ono što misliš da jest. To je način da kažemo da stvarnost našeg iskustva dolazi iznutra, dolazi iz naših misli, ideja, vjerovanja, naših strahova, želja, naših ljutnji i zadovoljstava. Svi načini na koje razmišljamo proizvode to naše iskustvo.

KALA – Nema ograničenja u ovom svemiru, osim onih koje sami stvorimo u našim umovima. Ta samostvorena ograničenja su produkt društva i nas samih. Jedina prepreka da dostignemo naš pun potencijal, naše ciljeve i ostvarimo svoje snove je naš um.

MAKIA – Energija prolazi gdje pažnja odlazi. Gdje god je plutanje energije i pažnje, stvaraju se događaji.

MANAWA – Sad je trenutak moći. Nema moći u prošlosti, kao ni u budućnosti. Sad je vaš trenutak moći. Koračate naprijed kroz život iz trenutka u trenutak sa idejama o sebi. To su ideje, koje u svakom datom trenutku kreiraju vašu stvarnost.

ALOHA – Voljeti je biti sretan s nekim. Prava interpretacija te riječi je ljubav. Ljubav je sreća. Nesreća dolazi iz sumnje, straha, ljutnje idr. osnovnih osjećaja. AKo to eliminirate iz vašeg uma, ljubav postaje dublja i jača.

MANA – Sva moć dolazi iznutra. Koncept Mane je da je postojao izvor sveukupne moći koji je strujao kroz svakog od nas. Ne samo nas kao ljudska bića, nego i kroz Zemlju kao takvu, kroz svaki kamen, drvo, oblak. Moć stvaranja prolazi kroz vas. To strujanje energije je oblikovano vašim vjerovanjem i manifestira se u vašem životu kao vaša kreacija.

PONO – Efektivnost je mjerilo istine. Ne postoji samo jedna istina, ne postoji samo jedna metoda, jedna tehnika, jedna vrsta medicine, jedan način liječenja, jedan način da budeš sretan, samo jedna osoba s kojom možeš biti sretan. Postoje mnogi, mnogi načini da postigneš svoje ciljeve, da budeš sretan, da uživaš u životu, da ga ispuniš. To je Pono. Uvijek postoji drugi način da nešto napraviš.

Studeni 16, 2007 Posted by | ka-huna | | 5 komentara